Het verslavingsteam volwassenen en ouderen richt zich tot volwassenen vanaf 26 jaar met een verslavingsprobleem en/of een comorbide psychisch probleem of stoornis (dubbeldiagnose).

Problemen met en rond middelengebruik zijn erg complex van aard. Zowel biologische, psychologische als sociale aspecten spelen een belangrijke rol. Binnen de behandeling wordt dan ook zo veel mogelijk rekening gehouden met deze verschillende factoren.

Concreet kunnen we volgende zorgfuncties aanbieden: screening en oriĆ«ntatie, intake, psychosociale begeleiding, psychotherapie, psychiatrische consultatie en nazorg. Er wordt gewerkt vanuit verschillende therapeutische kaders. De hulpverlening kan kortdurend (maximum 10 gesprekken) of langdurend zijn (maximum 2 jaar). Naast een aanbod voor de cliĆ«nt zelf, doen we ook een aanbod naar partners en andere betrokkenen. 

We richten ons in de behandeling op het verbeteren van de levenskwaliteit en op het verhogen van de draagkracht. Ons team vertrekt steeds vanuit de hulpvraag en de zorg die jij nodig hebt, om zo te komen tot een behandelplan op maat

Er kan gewerkt worden aan de motivatie om iets aan het gebruik of aan de levenssituatie te veranderen. Zowel stoppen als gecontroleerd gebruiken kan een doel van de behandeling zijn. We bieden ondersteuning aan bij het ontwikkelen van nieuwe inzichten en vaardigheden die jou weerbaarder maken in moeilijke situaties. Daarnaast is er ook aandacht voor de zaken die wel goed lopen, je sterktes.

Bekijk hier ons

Groepsaanbod