Ons team verslavingspreventie ondersteunt lokale beleidsmakers en de administratie bij het uitwerken van een lokaal alcohol- en drugbeleid. Gemeenten en steden organiseren hiervoor een werkgroep met een aantal lokale sleutelfiguren. Preventie coacht deze groep doorheen dit traject aan de hand van het draaiboek ‘Omdat iedereen erbij wint. Samen voor een lokaal alcohol en drugbeleid.’. Met dit stappenplan kom je tot een beleid op maat van jouw stad of gemeente.

Een gemeente of stad is ook werkgever. Een alcohol- en drugbeleid is voor het personeel een belangrijk signaal dat het lokale bestuur het thema belangrijk vindt en verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van haar medewerkers. Hier vind je meer informatie over hoe je als werkgever een alcohol en drugbeleid kan uitwerken.

Lokale beleidsmakers en administratie kunnen bij ons terecht voor:

  • Coaching bij het opstellen van een lokaal alcohol- en drugbeleid.
  • Vorming naar lokale sleutelfiguren over hoe ze binnen hun organisatie beleid kunnen implementeren, naar inwoners bv. in hun rol als ouder, naar aanleiding van een specifieke actie als ‘Tournée Minérale’,...
  • Advies bij specifieke vragen (bv. bij de organisatie van een evenement).
  • Acties zoals de lokale alcoholmonitor waarbij je in kaart brengt in hoeverre horeca en detailhandel de wetgeving rond minimumleeftijd bij alcoholverkoop naleven.