Aanbod

Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de gevangenispopulatie vertrouwd is met alcohol- of andere drugs. Ook het risico voor beïnvloeding van de niet-gebruikers is groot. De overlast en de onveiligheid voor zowel de gedetineerden als de penitentiaire beambten neemt toe.

Ook politiediensten komen veelvuldig in aanraking met mensen met een middelenproblematiek. Zij doen veelvuldig beroep op organisaties die gespecialiseerd zijn in alcohol- en andere drugs.

 • Coaching
  Ook binnen de gevangenissen is druggebruik een probleem. Risicofactoren als stress en verveling spelen hierbij een rol. Dus ook niet-verslaafde gedetineerden kunnen naar drugs grijpen als reactie op problemen. De uitdaging is om deze feiten aan te pakken.

  Dit lukt het best op basis van een integraal alcohol- en drugbeleid. Het uitwerken van regelgeving maar ook het bieden van een hulpverleningskader, voorlichting en vorming maken hiervan deel uit. De cgg-preventiewerkers begeleiden dit proces.
   
 • Advies en consult
  Wij bieden ondersteuning via telefoon, per e-mail of persoonlijk bij de uitwerking en implementatie van de beleidsverklaring en de vier pijler van een alcohol- en drugbeleid.
   
 • Vorming
  Vorming is één van de pijlers van een alcohol- en drugbeleid.
  Wij bieden vormingen op maat. De inhoud kan bestaan uit basiskaders om zo inzicht te verwerven in het thema verslaving, signalen en signaleren, motiverende gespreksvoering,...
   
 • Intervisie

Materiaal

Op de websites van VAD vindt u materiaal dat u kan helpen bij de uitwerking en uitvoering van uw alcohol- en drugbeleid.

Hieronder vindt u een overzicht:

 • Ondersteuningsmap: “Alcohol en drugbeleid in de gevangenis”
 • Dossier/rapport: “Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners. Bij het rapporteren aan justitiëla medewerkers bij doorverwijzingen van meerderjarige gebruikers.”