Tabak, alcohol, medicatie, gamen, gokken en cannabis of andere illegale drugs gaan vanaf een zekere leeftijd in meer of mindere mate deel uitmaken van de leefwereld van leerlingen.

Basisschool

In basisscholen stellen we het ondersteunen van sociale vaardigheden centraal. Alcohol, drugs, gamen en omgaan met digitale media krijgen best een plaats in een breder gezondheidsbeleid. Het Vlaams Instituut  Gezond Leven geeft meer informatie over een gezondheidsbeleid op school onder deze link.

Omdat het fundamenteel is dat thema’s pas klassikaal onder de aandacht worden gebracht wanneer ze deel beginnen uitmaken van de leefwereld van de leerlingen, zijn er voor het basisonderwijs enkel over alcohol en gamen specifieke lesmaterialen ontwikkeld.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs werkt de school best een gedragen ‘Drugbeleid op school’ (DOS) uit. Als preventieteam coachen we de school door dit traject.

Het DOS wordt best uitgewerkt door een werkgroep die representatief is voor de school.
We staan als preventieteam voor een integrale aanpak die een duidelijke regelgeving met transparante procedures, een zorgzame begeleiding en een doordachte leerlijn combineert met initiatieven die het welzijn op school maximaal bevorderen.

We staan in contact met Onderwijsnetwerk Antwerpen en stelden in het kader van het ‘Scholenprotocol’ een factsheet op om scholen te ondersteunen bij acute confrontaties.

Hogescholen

Ook naar hogescholen hebben we een aanbod. De relatie met studenten is anders dan met leerlingen in het secundair, maar ook hier is het belangrijk om vanuit een duidelijke visie te communiceren. Studenten en docenten moeten weten waar de school voor staat en waar ze terecht kunnen met vragen. De studentenvoorzieningen zijn hierbij een belangrijke partner.

Scholen kunnen bij ons terecht voor:

  • Coaching: bij een gezondheidsbeleid, drugbeleid op school
  • Vorming: ‘praten over drugs in de klas’, ‘motiverend gesprek met een leerling’, ‘productinformatie’,...
  • Advies: bij concrete confrontaties, vragen van ouders, juridische vragen, …
  • Educatief materiaal: materialen uitleendienst / onderwijs (organisaties kunnen bij ons gratis educatieve materialen uitlenen. Wij vragen wel een borg van 50 €. De meeste materialen zijn terug te vinden op de website van VAD)

Specifiek links voor onderwijs vind je hier.