De volwassenenteams van VAGGA zijn er voor mensen van 24 tot 60 jaar met ernstige psychische of psychiatrische problemen. 

Onze werking

Wanneer ernstige psychische of psychiatrische problemen problemen het dagelijks leven bemoeilijken of onmogelijk maken, kan het zinvol zijn om een beroep te doen op gespecialiseerde hulpverleners die met jou meedenken. We bieden psychotherapeutische behandeling en medicamenteuze ondersteuning.

In een psychotherapie krijgen mensen de ruimte om hun verhaal te doen, om gebeurtenissen (van vroeger en nu), gevoelens en gedachten uit te drukken. Soms wil iemand de oorzaken van zijn of haar klachten kennen. Het helpt dan om onderliggende patronen bloot te leggen en te zoeken naar hoe deze te doorbreken. Anderen willen vooral weten hoe ze hun klachten in het hier-en-nu kunnen verminderen. Het is in de eerste plaats de cliënt zelf die op zoek gaat naar antwoorden. De rol van de therapeut is om dit proces te begeleiden. Pasklare antwoorden zijn er niet. 

Soms is het nodig om de psychotherapeutische behandeling aan te vullen met medicamenteuze ondersteuning en wordt de hulp van een psychiater ingeroepen.

De aangeboden zorg kan individueel, met de partner of met het gezin zijn. We organiseren ook verschillende groepstherapieën. Ons groepsaanbod vind je hier

De gesprekken kunnen worden aangevuld met psychoeducatie (dit is informatie over symptomen, psychische en psychiatrische problemen, effecten van medicatie,…) en doorverwijzingen naar externe ondersteunende diensten (zoals wanneer er zich ook moeilijkheden op andere vlakken voordoen, medische controle nodig is,…).

Een behandeling komt steeds tot stand in overleg met de cliënt en gebeurt in een multidisciplinair team. Tijdens de behandeling wordt samen met jou en in het behandelteam het verdere verloop besproken en bijgesteld indien nodig. Wanneer blijkt dat de behandeling kan stopgezet worden of andere hulp meer aangewezen is, wordt de therapie afgerond en indien nodig word je doorverwezen.

Projecten

  • Online behandeling voor mensen met depressieve klachten
    Binnen VAGGA wordt voor de behandeling van depressie ook een therapievorm aangeboden waarbij gesprekken met een hulpverlener en online oefeningen met elkaar worden afgewisseld. Een deel van de behandeling vindt dus plaats op het CGG en daarnaast werk je thuis zelf aan je herstel met behulp van de online oefeningen. Na aanmelding wordt bekeken of deze vorm van behandeling iets voor jou is. Meer info vind je op deze website en in de folder.