Binnen het jeugdwerk kunnen jongeren zich uitleven en tot ontplooiing komen. Het is een veilige omgeving waar ze ruimte hebben om te experimenteren met omgangsvormen en gedrag. Het is niet uitzonderlijk dat een jeugdbeweging of jeugdhuis geconfronteerd wordt met problemen door alcohol of andere drugs.

Met ons aanbod willen we het jeugdwerk maximaal wapenen tegen deze confrontaties.

  • Naar jeugdverenigingen werken we met het aanbod van ‘Drugs in beweging’. In vier stappen werkt de jeugdbeweging aan een gedragen drugbeleid voor al haar activiteiten.
  • De kampgids is een aanvullende methodiek waarmee leiding en leden samen tot afspraken voor het kamp komen. Jeugdverenigingen die op zoek zijn naar methodieken om het gebruik van alcohol en andere drugs bespreekbaar te maken bij leiding en of leden kunnen terecht op deze website.
  • Naar jeugdhuizen werkten VAD en jeugdhuiskoepel Formaat het concept ‘Attent’ uit. Dit stelt het deelnemende jeugdhuis in staat om met maximaal acht attenties een gezonde uitgaansomgeving te creëren voor haar bezoekers.