Er zijn veel argumenten te vinden om als sportclub te kiezen voor een preventieve aanpak van alcohol- en ander druggebruik. Gebruik van alcohol of andere drugs heeft - of het nu voor, tijdens of na het sporten is -  verschillende nadelige effecten. Onverantwoord gebruik kan de sfeer in de club negatief beïnvloeden, het kan leiden tot verbale en/of fysieke agressie op en naast het terrein, mogelijk wordt er onder invloed gecarpoold met teamgenoten of jeugdspelers, er kunnen geruchten over dealen in de omgeving van de club rondgaan en ga zo maar door.

Preventief werken rond alcohol en andere drugs in de sportclub is niet eenvoudig. Voor veel sporters is alcohol een onderdeel van het gebeuren en clubs hebben ook een economisch belang bij het schenken van alcohol.

Als preventiewerkers stimuleren wij een beleidsmatige aanpak gebaseerd op 4 pijlers:

  • Regelgeving en procedures
  • Educatie
  • Begeleiding
  • Structurele maatregelen.

We gebruiken hiervoor het concept Sportivo’s. Met dit concept werkt de club aan een haalbaar tempo en gespreid over drie seizoenen een volwaardig alcohol- en drugbeleid uit.

  1. Seizoen 1 leidt tot ‘brons’ en richt zich vooral op een aantal sleutelfiguren in de club. Clubbestuurders en kantineverantwoordelijken krijgen een vorming en worden geïnformeerd over de meest relevante wetgeving. Ook de bredere club wordt gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos.
  2. De volgende stap is werken naar ‘zilver’. In deze fase wordt een alcohol- en drugcoach aangesteld, denkt de club na over een visie en worden leden van de club geïnformeerd over alcohol en drugs.
  3. Ten slotte kan de club gaan voor ‘goud’. In deze fase worden initiatieven rond alcohol en andere drugs structureel ingebed. De visie wordt geconcretiseerd in regels en afspraken en de alcohol- en drugcoach profileert zich als aanspreekpunt en trekker van activiteiten rond het thema. De club organiseert ook minstens 1 actie naar de supporters.

Gedurende heel dit traject kan de club beroep doen op de ondersteuning van ons team verslavingspreventie.

Meer informatie vind je op de website van VAD.